tumblr visit counter

Career

รับสมัคร นิสิต/นักศึกษา ฝึกงาน (Internship)

แผนกที่เปิดรับ

 • กราฟิคดีไซน์ / ฝ่ายขาย-การตลาด / งานแปล- พิสูจน์อักษร / ฝ่ายผลิต-ช่างพิมพ์ / บัญชี

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 • สามารถมาฝึกงานเต็มเวลา ในระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไป (ระยะเวลาที่ให้ฝึกงานได้สูงสุด ไม่เกิน 1 ปี)
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
 • ชอบอ่านหนังสือ หรือสนใจกระบวนการทำหนังสือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งที่เราจะมอบให้ท่าน

 • การเรียนรู้และฝึกงานในแผนกที่ตนชอบและสนใจ
 • การทำงานจริง เสมือนพนักงานปกติ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้อันนอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียน รวมถึงโอกาสในการเข้าร่วมประชุม แนะนำรูปแบบการทำงานที่สร้างสรรค์นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ที่นอกเหนือจากการชงกาแฟ รู้จักอุปกรณ์สำนักงาน ถ่ายเอกสาร หรือส่งแฟกซ์
 • ทัศนศึกษาโรงงาน ศึกษากระบวนการทำงานหนังสือตั้งแต่ต้นจนนำเข้าสู่กระบวนการจัดจำหน่าย
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน กรณีผลงานการทำงานโดดเด่น จะมีเงินโบนัสพิเศษให้เมื่อฝึกงานเสร็จสิ้น
 • รู้จักและเข้าใจตนเอง ว่าชอบและสนใจการทำงานในด้านไหน สนใจการทำงานในสไตล์ไหน (เช่น แนวราชการ / องค์กรข้ามชาติ / บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างบุคคลากรหลายชั้น หรือ บริษัทขนาดเล็กแต่มีอิสระในการทำงานสูง)
 • รู้จักวิธีทำงานร่วมกับคนหมู่มาก คนที่เหมือนเรา และคนที่แตกต่างจากเรา
 • สนใจมาฝึกงานกับเรา กรุณาส่งใบประวัติ (Resume) พร้อมแจ้ง แผนกที่ต้องการ ช่วงเวลาที่จะเริ่มฝึกงาน พร้อมข้อมูลและเบอรโทร.ให้ติดต่อกลับ อีเมล์มาได้ที่ hr_parbpim@yahoo.com (ติดต่อทางอีเมล์เท่านั้น)

ข้อดีของการฝึกงาน (Internship)

ที่ไม่ใช่แบบ “ชงกาแฟ ถ่ายเอกสาร ส่งแฟกซ์ ซื้อข้าว”

“No learning can be gained unless theory is practiced”

การเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้น หากทฤษฎีที่ได้เรียนมา ไม่ได้นำไปปฏิบัติจริงๆ ทฤษฎีที่มีก็ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ หากมันไม่ทำให้เกิดประโยชน์ การฝึกงาน ไม่ได้เน้นไปที่ ”การทำงาน” แต่เป็นการได้รับ “โอกาส” ที่จะได้เรียนรู้และประเมินคุณภาพของงาน ว่า ดีหรือไม่ดี จากสถานที่จริง การฝึกงานคือ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานวิธีหนึ่ง ที่เน้นวัตถุประสงค์ไปที่การเรียนรู้มากกว่าการหาเงิน

การฝึกงาน จะกระตุ้นให้ได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมาจากตำราจากห้องเรียน กับสถานที่จริงแบบใกล้ชิด ดุลของดีมานด์และซัพพลายในการฝึกงานจะเกิดขึ้นในแง่ที่ว่า บริษัทอยากจะจ่ายเงินเดือนที่ไม่สูงมากให้พนักงาน ส่วนนักศึกษาฝึกงาน ก็อยากได้ประสบการณ์มากมายและหลากหลายจากการทำงาน

Internship หรือ การฝึกงานเป็นทางหนึ่งในการตามล่าเสาะหาคนเก่ง ในองค์กรหรือหน่วยงานดีๆ หลายที่จะเลือกที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับนักศึกษาฝึกงานมากกว่าการไม่ให้อะไรเลย แต่เงินก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเสมอไป จงตักตวงโอกาสที่จะได้ทดลองใช้ทักษะที่ตัวเองมีอยู่ ความหลักแหลม การทุ่มเทกระตือรือร้น และทัศนคติในการทำงาน จะทำให้เห็นชัด ณ ตอนนี้ว่าแต่ละคนกระหายใคร่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือจริงจังแค่ไหนกับ “ชีวิตการทำงาน”

การฝึกงานมอบรางวัลชีวิตดีๆ ให้เราหลายอย่าง อาทิ

 • ประสบการณ์ที่มีให้มากมายเกินจะนับไหว แต่ก็ต้องจริงใจและจริงจังกับการทำงาน และประสบการณ์หลากหลาย หลากสถานการณ์จะวิ่งตรงเข้าหาคุณ นี่คือโอกาสลองใช้ทฤษฎี บทเรียนทุกอย่างบนพื้นฐานความเป็นจริง เด็กฝึกงานทุกคนควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ทดลองทำงานหลากหลายประเภทในบริษัท แต่อย่าเพิ่งเจาะลึกในด้านใดด้านหนึ่ง องค์กรที่ดีจะช่วยให้อินเทิร์นหรือเด็กฝึกงานได้ทดลองฝึกงาน ทำงานจริง หลายอย่างหลากบททดสอบในแผนกต่างๆ พลังความมุ่งมั่นในการทำงาน ณ ตอนนี้ จะช่วยพิสูจน์ให้องค์กรเห็นศักยภาพของเด็กแต่ละคน และอาจตอบแทนเป็นการเสนอ “ตำแหน่งงานถาวร” ให้หลังจบการศึกษา

 • สิ่งแวดล้อม ในห้องเรียน เปลี่ยนไปเป็นบรรยากาศในที่ทำงาน การเปลี่ยนแปลงปุบปับแบบนี้ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ดึงเด็กออกจากกรอบชีวิตที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก ไม่ต้องจริงจังกับหน้าที่ต่างๆ ให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะการทำงานสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นมาก ณ จังหวะชีวิตตอนนี้

 • มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นมากมาย อาทิ เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ที่ทำงาน แม่บ้าน ยาม ฯลฯ เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากันได้กับคนรอบๆข้าง เรียนรู้มารยาทต่างๆ ที่จำเป็นในออฟฟิศ จึงช่วยให้เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการทำงาน

 • การฝึกงานมอบโอกาสทดสอบทักษะความสามารถ และเปิดช่องให้ ได้ “วิเคราะห์ตัวเอง” รู้จักจุดแข็งและจุดด้อยของตน คล้ายทำ SWOT Analysis ให้กับตัวเอง ได้รู้ว่าควรจะพัฒนาตัวเองด้านไหนเพิ่มเติม ซึ่งก็จะมีผลต่อการเลือกสายงานในอนาคตด้วย ณ จุดนี้ก็ได้เรียนรู้ศักยภาพภายในของตัวเธอเองแล้วว่า ตัวเองเก่งด้านไหน

 • ข้อดีทางอ้อมอย่างหนึ่งก็คือ การได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารหรือเจ้านายมากมาย แปลว่า เธอได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองไปพร้อมๆ กับการทำงาน ซึ่งจะหนุนให้โดดเด่นในสายงานอาชีพ และก้าวขึ้นไปในตำแหน่งสูงๆ อย่างรวดเร็ว วินัยการทำงาน การส่งงานได้ตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย และความเคารพต่อหัวหน้างานอาวุโส หรือแม้แต่การที่เป็นคนที่ทุ่มเททำงานหนัก เป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้าง จะไม่มีทางหลุดรอดสายตาของเจ้านาย

 • ยิ่งจริงใจตั้งใจทำงานเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้รางวัลตอบแทนมากเท่านั้นจากองค์กร อาจเป็นตำแหน่งงานในหยิบยื่นให้ในอนาคตเมื่อเรียนจบ หรือการแนะนำไปสู่บริษัทดีๆ หรือได้ทำงานกับผู้บริหารดีๆ ดังนั้น อย่าประเมินค่าของการฝึกงานต่ำจนเกินไป มันอาจให้คุณค่าเป็นผลประโยชน์คาดไม่ถึง ที่พวกเธอไม่ควรจะละเลย”