tumblr visit counter

Production

พ็อคเก็ตบุ๊ค

กว่า 70% ของงานพิมพ์ที่โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ได้รับความไว้วางใจให้สร้างสรรค์ขึ้นคือพ็อคเก็ตบุ๊ค ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาหนัก อิงการเมืองและประวัติศาสตร์ หรือความเรียงเบาสมองและนวนิยาย ก็ล้วนผ่านมือและเครื่องพิมพ์ของเรามาแล้วทั้งสิ้น ทั้งนี้ด้วยทางโรงพิมพ์เห็นว่าความรู้และความบันเทิงจากหนังสือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ทุกคน เราจึงผลิตงานพิมพ์ประเภทนี้ขึ้นด้วยความประณีตตั้งใจ โดยคัดสรรกระดาษ ดูแลเรื่องสีและการพิมพ์อย่างละเอียด ทำให้หนังสือแต่ละเล่มมีความสวยงามเรียบร้อย เป็นสื่อความรู้ที่รวบรวมเอาไว้ทั้งปัญญาและความน่าประทับใจ

งานพิมพ์คุณภาพประเภทอื่น

โปสเตอร์ ตำราเรียน ปกแข็ง / ปกอ่อน รายงานประจำปี