• Chairit Parbpim

การตั้ง Artboard ปกหนังสือ(ปกอ่อน)เพราะว่าปกประเภทนี้จะเป็นกระดาษชิ้นเดียวกันหุ้มรอบหนังสือ จากปกหน้า สัน จนถึงปกหลัง การออกแบบจึงจำเป็นต้องออกแบบเป็นชิ้นเดียวกัน (แบบกางออก) 1.ความกว้างและความสูงของปกจะมีขนาดเท่ากับ ความกว้างและสูงของเนื้อในหนังสือ

2.ขนาดสัน สามารถคำนวณได้จาก ลิงก์นี้ โดยกรอกชนิดกระดาษและจำนวนหน้า 3.เช่นเดียวกับเนื้อในหนังสือ รอบด้านของปกต้องเผื่อตัดตก 3 มม. หากมีภาพปูถึงขอบเจียนก็จะต้องวางภาพให้เต็มถึงระยะเผื่อตัดตกนั้นด้วย

กรณีพิเศษ มีพิมพ์ด้านในปกหนังสือ

หากมีพิมพ์ด้านในปก จะต้องเว้นขาว(ไม่มีสีพิมพ์)ไว้สำหรับติดกาวที่สันและที่สองข้างของสัน ขยายออกมาอีกข้างละ 8 มม.


463 views0 comments

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด

Copyrights 2012 © 45/12-14, 33 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-879-9154-6 แฟกซ์ 02-879-9153 อีเมล์ contact@parbpim.com Facebook facebook.com/parbpim