• Chairit Parbpim

การตั้ง Artboard ใบหุ้มปกแข็ง


ใบหุ้มปกแข็งคือส่วนของชิ้นงานที่หุ้มด้านนอกของหนังสือปกแข็ง จากปกหน้า สัน ปกหลัง และหุ้มกลับเข้าไปด้านในของปกด้วย(ส่วนที่เรียกว่าเผื่อหุ้มในรูปด้านบน)

การออกแบบคล้ายกับปกอ่อนแต่จะมีการเผื่อระยะที่ต่างกันดังนี้ 1.ความกว้างและความสูงของปกจะ จะมากกว่า ความกว้างและสูงของเนื้อในหนังสือ (สังเกตได้ว่าปกหนังสือปกแข็งจะยื่นเกินออกมาจากขนาดของเนื้อใน) โดยคำนวณได้จาก ลิงก์นี้


2.ขนาดสัน สามารถคำนวณได้จาก ลิงก์นี้ โดยกรอกชนิดกระดาษและจำนวนหน้า 3.รอบด้านของปก ต้องเผื่อหุ้มด้านละ 1.7 ซม. หากมีภาพปูถึงขอบปกก็ต้องปูจนถึงระยะเผื่อหุ้มด้วย

4.เนื่องจากปกแข็งจะมีส่วนที่เว้าลง(ร่องสัน) ระยะ 8 มม.จากสัน จึงไม่ควรมีตัวหนังสือหรือโลโก้ เพราะจะทำให้ตัวหนังสือดูบิดเบี้ยวและอ่านไม่ออก


กรณีพิเศษ มีสปอตยูวีหรือปั๊มฟอยล์

หากงานมีสปอตยูวีหรือ ปั๊มฟอยล์ หลีกเลี่ยงส่วนที่สปอตหรือปั๊มในพื้นที่ร่องสัน เพราะพื้นที่นั้นจะต้องถูกกดด้วยความร้อนทำให้ผิวสปอตยูวีและปั๊มฟอยล์แตกเป็นลายไม่สวยงาม

312 views0 comments

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด

Copyrights 2012 © 45/12-14, 33 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-879-9154-6 แฟกซ์ 02-879-9153 อีเมล์ contact@parbpim.com Facebook facebook.com/parbpim