• Chairit Parbpim

ตัวหนังสือดำ4เม็ด การเช็ค และการป้องกัน
ตัวหนังสือดำ4เม็ด คือปัญหาไฟล์เมื่อ ตัวหนังสือนั้นประกอบด้วยสีหมึกทั้ง4สี (CMYK) ถ้าไฟล์นั้นถูกนำไปพิมพ์โดยไม่ได้รับการแก้ไข จะมีโอกาสพิมพ์เหลื่อมเห็นเป็นสีต่างๆรอบตัวหนังสือ
การตรวจเช็ค เช็คเองได้ ถ้ามีโปรแกรม Adobe Acrobat

ด้านขวาเลือกเมนู Print Production -> Print Preview ติ๊กสีดำออก ภาพที่เห็นบนจอจะต้องไม่มีตัวหนังสือให้เห็นขึ้นมา เพราะเราปิด(ซ่อน)สีดำไว้แล้ว (รูปด้านล่างคือไฟล์ที่มีปัญหา)


การป้องกัน (ป้องกันที่ต้นทางตั้งแต่ตอนออกแบบที่ Indesign)

ในโปรแกรม indesign เวลาใส่สีให้ตัวหนังสือ ให้ใช้ สีดำ[Black] ไม่ใช่ดำ4เม็ด[Registration]


การเตือนที่ Indesign

ระหว่างทำงานใน Indesign ให้โปรแกรมเตือนเราว่ามีการใช้ดำ4เม็ดได้โดย เปิด Preflight โหมด

เปิดหน้าต่าง Preflight -> Define Profiles -> ในหมวด color ติ๊ก [Registration] Applied จะมีหน้าต่างให้ Save ชื่อ Profile ใหม่ -> เช็คให้แน่ใจว่าติ๊กแล้วอีกครั้ง -> OKเลือกเป็น Profile ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา ด้านล่างของจอจะขึ้นคำว่า Checking และเมื่อเช็คเสร็จและเจอปัญหาจะขึ้น Error ด้านขวาในหน้าต่างจะแสดงรายการจุดที่มีปัญหาเมื่อคลิกหัวข้อย่อย จะเลือก Object ที่เป็นปัญหาขึ้นมาให้เราจัดการ152 views0 comments

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด

Copyrights 2012 © 45/12-14, 33 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-879-9154-6 แฟกซ์ 02-879-9153 อีเมล์ contact@parbpim.com Facebook facebook.com/parbpim