Services

วัตถุดิบหลากหลาย

ลูกค้าสามารถเลือกขนาดงาน ลักษณะงาน และประเภทกระดาษได้อย่างอิสระและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีรูปแบบลักษณะแปลกใหม่ หรือต้องการใช้กระดาษที่หายาก เราจะจัดหาและนำมาพิมพ์งานให้คุณ นอกจากนี้ ทางโรงพิมพ์ยังมีบริการให้คำแนะนำเรื่องกระดาษด้วย ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่างานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์จะสวยงามบนเนื้อกระดาษประเภทใดบ้าง

ออกแบบอาร์ตเวิร์ค

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีงานอาร์ตเวิร์คของตนเองมา เช่น ภาพหน้าปก หรือการจัดเรียงตัวอักษรของหนังสือในแต่ละหน้า ทางโรงพิมพ์รับออกแบบงานอาร์ตเวิร์คให้ด้วย เพื่อที่ผลงานของคุณจะได้มีรูปแบบที่น่าสนใจและสวยงาม

ตรงเวลาเสมอ

สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับงานพิมพ์ไม่น้อยไปกว่าเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการพิมพ์คือ ความตรงเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการบริการที่โรงพิมพ์ของเราเน้นมาก ไม่ว่าจะงานของคุณจะเร่ง หรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการพิมพ์ก็ตาม เราสามารถทำงานให้เสร็จตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ได้

Print on Demand

บริการงานพิมพ์แบบดิจิตอลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้าสามารถพิมพ์งานจำนวนน้อย เช่น 100 ฉบับ ตามที่ต้องการได้ในเวลาเร่งด่วน โดยไม่ต้องสั่งพิมพ์งานจำนวนมากถึง 1,000 ฉบับ ตามสมรรถภาพของเครื่องพิมพ์ออฟเซตทั่วไป ดังนั้น บริการนี้จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายและร่นระยะเวลาในการพิมพ์ลงไปได้อีกมาก โดยงานพิมพ์ที่ได้รับนั้นยังมีคุณภาพดีเท่าเดิม

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด

Copyrights 2012 © 45/12-14, 33 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-879-9154-6 แฟกซ์ 02-879-9153 อีเมล์ contact@parbpim.com Facebook facebook.com/parbpim