คำนวณความหนาสัน และขนาดจั่วปังปกแข็ง

คำนวณความหนาสันหนังสือ ขนาดจั่วปังปกแข็ง ตามชนิดกระดาษ และจำนวนหน้า

ข้อมูลเล่ม
ซม.
ซม.
ปรับสัน0มม.
ผลคำนวณ
มม.
กก.
ซม.
เนื้อใน
ต่อแผ่น undefined มม.หนา NaN มม.

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด

Copyrights 2012 © 45/12-14, 33 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร. 02-879-9154-6 แฟกซ์ 02-879-9153 อีเมล์ contact@parbpim.com Facebook facebook.com/parbpim