ที่ตั้ง

โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์

45/12-14, 33 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม
ต.บางขนุน อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

Parbpim Limited Partnership

45/12-14, 33 Moo 4, 
Bangkruay-Jongthanorm Rd., Bangkanoon, Bangkruay,
NONTHABURI 11130 
 

Tel +66 (0) 2 879 9154-6

Fax +66 (0) 2 879 9153

Email contact@parbpim.com

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด

Copyrights 2012 © 45/12-14, 33 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-879-9154-6 แฟกซ์ 02-879-9153 อีเมล์ contact@parbpim.com Facebook facebook.com/parbpim