ที่ตั้ง

โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์

45/12-14, 33 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Parbpim Limited Company

45/12-14, 33 Moo 4, Bangkruay-Jongthanorm Rd., Bangkanoon, Bangkruay, NONTHABURI 11130

Tel +66 (0) 2 879 9154-6

Fax +66 (0) 2 879 9153

Email contact@parbpim.com

parbpim-map

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด

Copyrights 2012 © 45/12-14, 33 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร. 02-879-9154-6 แฟกซ์ 02-879-9153 อีเมล์ contact@parbpim.com Facebook facebook.com/parbpim